Privacy Verklaring

Zoals reeds eerder aangegeven moet ook ons duikteam, per 25 mei 2018, voldoen aan de nieuwe privacy regels, zoals vastgelegd in de AVG.

Ons duikteam zal daarom de volgende maatregelen nemen:

1. In de bijlage vinden jullie onze privacy-verklaring. In deze verklaring leggen we exact uit wat we allemaal wel en niet doen en waarom.
2. We hebben er bewust voor gekozen om als vereniging geen persoonsgegevens door te geven aan PADI. Dat doen de instructeurs. Zij slaan ook deze gegevens op.
3. We regelen wel in een vrijwilligersverklaring dat dit correct moet gebeuren.
4. Het is de bedoeling dat ieder lid deze privacy-verklaring goed doorleest en persoonlijk aan ons laat weten dat hij akkoord gaat met deze privacy-verklaring

  • Dit is een uitermate belangrijk punt om verder te kunnen gaan. Dus graag even jullie aandacht hiervoor.
  • Je mag de privacy-verklaring uitprinten en ondertekenen voor akkoord met een datum en afgeven aan een bestuurslid, of
  • Uitprinten, ondertekenen en appen naar een bestuurslid, of
  • Op deze mail reply-en en je naam vermelden en dat je akkoord gaat met de privacy verklaring.
  • Voor minderjarige leden moeten de ouders apart reageren.

5. Alle vrijwilligers/begeleiders van ons duikteam zullen naast deze privacy-verklaring, nog een speciale vrijwilligersverklaring moeten ondertekenen, waar ze o.a. verklaren om veilig met persoonsgegevens en foto’s om te gaan. Dat regelen we apart.
6. We maken een nieuwe website die beter beveiligd zal worden. Het bestuur zal daarvoor actie ondernemen. Op deze website zal geen leden-inlog meer komen en/of (conditietest)lijsten van leden die in te zien zijn.
7. Alleen het bestuur heeft inzicht in persoonsgegevens.
8. Met betrekking tot foto’s op onze site en facebook zullen we zeer voorzichtig zijn, maar kunnen niet voor iedere foto apart toestemming vragen. We hopen op jullie begrip daarvoor. Mocht een lid het niet eens zijn met een gebruikte foto, dan zullen we die zonder meer verwijderen